Informatii de interes public:

  • Conducerea şi organizarea institutului

Organigramă

Structura

ROI

Codul de conduită - Anexa 2 a Regulamentului Intern

ROF

Regulament de acordare a voucherelor de vacanta

 

 

Contract colectiv de munca la nivel de sector bugetar - Sanatate pe anii 2019-2021

CCM 2020-2022(la nivel de unitate)

 


-  COMITETUL DIRECTOR

  

- Dr. Lidia Anca KAJANTO – MANAGER

- Dr. Augustin Marian MARINCAŞ – DIRECTOR MEDICAL

- Ec. Victor Mihai SĂNDULEASA – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

- As. Steluţa NICOLAESCU – DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

 

  - CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

  

- D-na Sorana Cornelia DOHOTARIU-LIXANDRU – reprezentant al Ministerului Sănătaţii

- D-na Daniela ENACHE - reprezentant al Ministerului Sănătaţii

- D-na Nicoleta RUSU - reprezentant al Ministerului Sănătaţii

- D-na Carmen SAS – reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti

- Prof. Dr. Emanoil CEAUŞU – reprezentant al Colegiului Medicilor din Bucureşti

- D-na Ana MAREŞ - reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

 

CONSILIUL ETIC


Membri permanenţi:

- Şef lucr. Dr. Silviu Cristian VOINEA

- Dr. Sorela RĂDOI

- Dr. Cristina ROŞCA

- As. med. Viorica Liliana ALEXE

- As. med. Mariana MORARU

Membri supleanţi:

- Conf. Univ. Dr. Laurenţia GALEŞ

- Dr. Sînziana IONESCU

- As. med. Nicoleta Mihaela GAŞPAR

- As. med. Anişoara ZAMFIR

Consilier juridic : Luiza Maria NIŢU

supleant pentru consilier juridic: Miriana TĂNASĂ

Secretar: Irina CRISTESCU

supleant pentru secretar: Elena Coca CATANĂ

(informatii despre Consiliul de Etica)

  • Date financiare

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Venituri salariale nete

  • Baza legala

- Lege 544/2001

- Norme de aplicare pentru Legea 544/2001

- Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii

 

  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
  • Formulare

- Cerere pentru obtinerea de informatii publice

- Reclamatie administrativa 1

- Reclamatie administrativa 2